สถานภาพกำลังพล
สัญญาบัตร อนุญาต กำลังจริง อัตราว่าง หมายเหตุ
ผกก.
งานอำนวยการ
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
1
2
6
4
6
1
1
1
2
1
4
-
-
1
4
3
2
1
 
รวม 20 9 11  
ประทวน อนุญาต กำลังจริง อัตราว่าง หมายเหตุ
งานธุรการ
งานปราบปราม
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
7
79
9
10
12
1
65
8
1
12
6
14
1
9
-
 
รวม 117 87 30  
   อัตราส่วน ตำรวจ 1 นาย ต่อประชากร 457.66 คน ต่อความรับผิดชอบพื้นที่ 7.81 ตร.กม.