Home กลับหน้าหลัก


ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
   


พ.ต.ท.คมสัน โขนงนุช
รอง ผกก.ป.

   
   
พ.ต.ท.จุบรรณ พาทอง
สวป.

   
 
ร.ต.อ.อดิเรก อนตาวงค์
รอง สว.สส.
 
ร.ต.อ.อำนาจ เขียวสอาด
รอง สว.จร.

 

ร.ต.อ.สมศักดิ์ สอนใจ
รอง สว(ป.)

ร.ต.ต..วิเชียร เกษวงษ์
รอง สว.(ป.)


ร.ต.ต.พูลศักดิ์ มีรอด
รอง สว.(ป.)

ร.ต.ต.สมศักดิ์ มีรอด
รอง สว.(ป.)


ด.ต.สุรัตน์ ชูอ่ำ
ผบ.หมู่.(ป.)
 
         
         
         

สถานีตำรวจภูธรพิชัย
PHICHAI  POLICE  STATION

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-832060   แฟ๊ก 055-832099
http://www.phichai.uttaradit.police.go.th