พ.ต.ท.อภิชวน แก้วรอด
รองผกก.ปป.สภ.พิชัย
   
     
พ.ต.ต.ชฎิล กาญจนจำรูญศรี
สวป..สภ.พิชัย
   
   


ร.ต.ต.สมพงษ์ ชำนิ
รอง สว.(ป.) สภ.พิชัย


 

ด.ต.สมศักดิ์ สอนใจ
ผบ.หมู่ (จร.)ฯ

ด.ต.วิเชียร เกษวงศ์
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ

ด.ต.พูลศักดิ์ มีรอด
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ /ธร.ชมส.

ด.ต.สมศักดิ์ มีรอด
ผบ.หมู่ (ป.)ฯ


ด.ต.วสันต์ คำชื่น
ผบ.หมู่ (จร.)ฯ

ผลการดำเนินการชุดชุมชนสัมพันธ์