Home กลับหน้าหลักผู้บังคับบัญชา
   


พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
ผกก.สภ.พิชัย

 

 

 

 


พ.ต.ท.คมสัน โขนงนุช
รองผกก.ป.สภ.พิชัย


 
 พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ พิชญ์วิชชาธรรม
รอง ผกก.สส.สภ.พิชัย

 


พ.ต.ท.พนมพร นันทวรรณ
รอง ผกก.(สอบสวน)


พ.ต.ท.จุบรรณ พาทอง
สวป.สภ.พิชัย

พ.ต.ท.ธนโชติ วงษ์ใส
สว.อก.สภ.พิชัย


พ.ต.ท.นฤพล คนชม
สว.สส.สภ.พิชัย
 


พ.ต.ท.สันติชัย อินเรือน
รอง สว.(สอบสวน)


ร.ต.อ.โอฬาร สารพูนทรัพย์
รอง สวป.

ร.ต.อ.สังวาล ปานมี
รอง สวป.


ร.ต.อ.ณัฐพล จันน้อย
รอง สว.สส.ร.ต.อ.นพนัย จันทร์เยี่ยม
รอง สว.(สอบสวน)


ร.ต.อ.อัศนัย หว่างพันธ์
รอง สว.สส.


ร.ต.อ.อำนาจ เขียวสอาด
รอง สว.จรร.ต.อ.ยงยุทธ พิมพ์อุบล
รอง สว.สส.

ร.ต.อ.พงศ์ อุดเลิศ
รอง สว.(สอบสวน)


ร.ต.อ.อดิเรก อินตาวงค์
รอง สว.สส.


ร.ต.อ.มาโนช พันธ์สะโม
รอง สว.สส.

ร.ต.อ.คณิศร ขุมเพ็ชร
รอง สว.(สอบสวน) 


      
 
 

สถานีตำรวจภูธรพิชัย
PHICHAI  POLICE  STATION

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-832060   แฟ๊ก 055-832099
http://www.phichai.uttaradit.police.go.th