Home กลับหน้าหลัก


งานจราจร Traffic Department
   


พ.ต.ท.คมสัน โขนงนุช
รอง ผกก.ป.

   
   
พ.ต.ท.จุบรรณ พาทอง
สวป.

   
 
ร.ต.อ.อำนาจ เขียวสอาด
รอง สว.จร.ร.ต.อ.อดิเรก อินตาวงค์
รอง สว.สส.
 
 
ร.ต.อ.วิเชียร อินอิว
รอง สว.(จร.)

ร.ต.อ.สมศักดิ์ สอนใจ
รอง สว.(จร.)


ร.ต.ต.ภูชัย วงษ์สะเติน
รอง สว.(จร.)

 


ด.ต.ยงยุทธ มีรอด
ผบ.หมู่.(จร.).

ด.ต.สานิต บัวเกตุ
ผบ.หมู่.(จร.)/ธร.จร.

ด.ต.วิทยา นาเมืองรักษ์
ผบ.หมู่.(จร.).


         
         
         

สถานีตำรวจภูธรพิชัย
PHICHAI  POLICE  STATION

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-832060   แฟ๊ก 055-832099
http://www.phichai.uttaradit.police.go.th