Home กลับหน้าหลัก


งานสืบสวน Investigations Department
   


พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ พิชญ์วิชชาธรรม
รอง ผกก.สส.

   
   
พ.ต.ท.นฤพล คนชม
สว.สส.

   ร.ต.อ.ณัฐพล จันน้อย
รอง สว.สวป.ร.ต.อ.ยงยุทธ พิมพ์อุบล
รอง สว.สส.

ร.ต.อ.มาโนช พันธ์สะโม
รอง สว.สส.


 

ร.ต.ต.สมควร ดีบุญโน
รอง สว.(สส.)


 

ด.ต.ประภาส ทิมให้ผล
ผบ.หมู่ (สส.)


ด.ต.อุดม โสภา
ผบ.หมู่.(สส.).
ด.ต.พิพัฒน์ กาศเกษม
ผบ.หมู่.(สส.)

ด.ต.ธีระพงษ์ ก้อนเนตร์
ผบ.หมู่.(สส.).


ด.ต.วสันต์ คำชื่น
ผบ.หมู่ (ป.)


ด.ต.นันทวิชญ์ สุขกล่ำ
ผบ.หมู่.(ป.)./ธร.สส
ด.ต.ณัฐวุฒิ กาสุด
ผบ.หมู่ (ป.)/ธร.ปส.


ส.ต.อ.เมธี อินเรือน
ผบ.หมู่.(สส.)

         
         

สถานีตำรวจภูธรพิชัย
PHICHAI  POLICE  STATION

เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 055-832060   แฟ๊ก 055-832099
http://www.phichai.uttaradit.police.go.th